003.jpg

Andra etappen leder mot Col de la Sestrière, på c:a 2600 meter höjd.
Frånvaron av större mängder snö lovar gott!