002.jpg

L'Abbeye de Laverq. Jag följde leden några kilometer ytterligare,
tills jag fann läger på c:a 1800 m höjd, nära Plan Bas.