012.jpg

Mot Névache följer man en balkongväg med utsikt mot dagens mål, La Buffère.