Med tält i Pyreneerna

Jag har vandrat åtta somrar i Pyreneerna: 1995, 1996, 2001, 2005, 2007, 2009, 2012 och 2014. Det är kanske det tacksammaste området i Europa för långvandring - min längsta tur tog 31 dagar - men möjligheterna är kanske inte så rika, eftersom man i stortsett går väst-öst eller tvärtom.

Dock är det rätt många trakter som tål upprepning! De är också tacksamma att tälta i, i själva verket kan det vara svårt att genomföra ett längre projekt utan tältets hjälp. Man ska dock vara uppmärksam på de regler som gäller.

Det finns tre nationalparker i Pyreneerna. I de franska Västpyreneerna, dvs. i stort sett mellan Lescun och Gavarnie, ligger PNP, Parc National des Pyrénées. Där gäller den enkla regeln att tältet ska ställas upp efter 19 och tas ned före 9 på morgonen. Man ska också hålla visst avstånd till parkgränsen och till väg.

I enstaka delar av parken, t ex Néouvielle, gäller strängare regler, t ex tältning endast på en viss anlagd plats i områdets utkant. Ofta är det förbjudet att tälta nära stugor, ibland finns tvärtom anlagda tältplatser strax invid dem. Men vem vill tälta där?

I Östypyreneerna finns också en del rätt begränsade skyddsområden, sites classés, med inskränkningar liknande dem i PNP. Det brukar finnas tydliga anslag om saken, och områdena brukar vara markerade på kartan.

De båda övriga parkerna finns i Spanien. I Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido i Aragón är tältning tillåten nattetid, från skymning till gryning (vad det innebär i praktiken vet jag inte), i fyra zoner, och på viss höjd. En av dessa är nära Refugio de Góriz över 2100 meters höjd. Det kanske inte är något större nöje eftersom stugan ifråga är mycket välbesökt. En annan, en nyckelpunkt på GR 11, är nära Fon Blanca i Cañón de Añisclo, på cirka 1800 meters höjd. De övriga zonerna är Pineta (över 2500) och Escuan (över 1800).

I övriga Aragón kan man tälta över 1500 meters höjd och på minst 2 timmars avstånd från väg. Man kan tälta upp till 3 nätter.

Strängast är reglerna i Parque nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio (katalanska: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) där det råder totalförbud. Detta gäller även den perifera zonen. Man får ofta motsatt besked, men jag har kollat reglerna på nätet:

"Se prohibe la pernoctación fuera de los refugios detallados en el anexo 2 de este Plan, como también la acampada y el vivac en todo el territorio del Parque Nacional y zona periférica de protección, incluidas las zonas de aparcamiento ..."

Det finns enstaka obemannade möjligheter, t ex kapellet La Ermita nära Estany de Sant Maurici, en stuga utmed GR11 mellan Restanca och Conangles, samt en i den vilda Vall Gerber.

I spanska Östpyreneerna finns också två stora regionala naturparker, den katalanska Parc naturel de l'alt Pirineu och Posets-Maladeta i Aragón. Den förra omfattar istortsett hela de katalanska Pyreneerna. I den förra gäller regeln 20-8, i den senare solnedgång-8. I Posets-Maladeta gäller också höjd över 2000 meter och avstånd minst 500 meter till stugor. Båda områdena har åtskilliga obemannade stugor, en del i riktigt fint skick.

I de spanska Västpyreneerna har jag inte sett till några tidsregler alls. Speciellt fritt verkar det vara i Navarra, utom i skyddsområden. På en del håll i Aragón finns anslag med otaliga regler om avstånd mellan tältgrupper, avstånd inom dessa och avstånd till vatten. Man kan tälta över 1.500 meter, på 2 timmmars avstånd från väg, upp till 3 nätter. Efter anmälan på närmsta polisstation har jag läst, undras hur många som bryr sig om den saken.

Jag har i detta område mött patrullerande vigilantes som övervakar ordningen. Viktigast är förbudet att göra upp eld, en självklarhet, kunde man tycka.

Om Andorra har jag läst att man bara för tälta nära stugorna, som är många, och av vilka endast en är bemannad. Det tycks vara en regel som inte övervakas. Uttryckligt förbud råder i Vall Sorteny, men vad gör det när den vackra Rialb (med stuga) finns strax om hörnet.

Minsta tältkrångel tycks finnas i de spanska Västpyreneerna samt i Andorra med grannområden i både Frankrike och Spanien.

.