014.jpg

Efter att ha gått mödosamt ned i skog till 1000 meters höjd kunde jag äntligen vända söderut igen. Lyckligtvis var landskapet öppet och tältvänligt redan på 1500 meters höjd. Detta är ett stycke norr om Quiolès.