010.jpg

Jag fick tips om en mindre brant stigning mot Coume d'Ose men drog mig för den planerade stiglösa nedstigningen. Så jag tog en omväg över Clarans på 1000 meters höjd. i början var det i alla fall så här vackert.