001.jpg

I biljetten till Köpenhamn ingick ett besök på Tivoli.