Varför ingen epost?

Jag får ofta, t ex på utsidan.se, frågor som jag inte vill och ofta inte kan besvara. Det kan t ex gälla turförslag i av mig kända trakter, men under andra förutsättningar, annan årstid, kortare turer, krav att nå turen lätt med bil etc. Jag har kommit fram till att jag egentligen bara kan tala om vad jag gjort, just där, det året, den årstiden, under dessa förhållanden, m a p väder och snöläge.

I mina senaste turbeskrivningar har jag gjort till regel att fotografera mina lägerplatser. Jag har ovanligt ofta använt tält i Alperna och vet inte ens om det alla gånger var lagligt. Men nästan alltid handlar det om avtal med herdar, kringboende och byordförande, eller bedömningar jag gjort när ingen funnits att fråga, t ex på en för tillfället övergiven säter. Just då gick det. Det kan också ändra sig, om andra tältare inte motsvarar förtroendet, eller om de helt enkelt är för många.

Med andra ord kan jag bara ta ansvar för mig själv, och hoppas att mina bilder och berättelser ska inspirera till egna projekt och egna lösningar på säkerhets- och övernattningsproblem.


Last modified: Sun Apr 22 08:03:55 CEST 2012