012.jpg

Nära trädgränsen är alplandskapet ofta parkliknande.