040.jpg

Tillbakablick. Observera hur stigen rundar dalen på jämn höjd.