037.jpg

Turen fortsatte nu på Simploner Höhenweg, tämligen konstant höjd, bitvis rätt utsatt, mot Rosswald.