003.jpg

18/6. Detta är i närheten av Hotel Weisshorn, efter ett par timmar på nästan oföränderlig höjd. Strax börjar stigningen mot dagens pass.