029.jpg

Passet avklarat. Detta är en av Siriwoltesjöarna. Här kändes det som att våren/sommaren inte nått lika långt.