022.jpg

21/6. Detta är i trakten av Gibidumpass, 2201 m ö h.