013.jpg

Här blickar man in i Mattertal i riktning Zermatt och ser några av topparna, dock inte Matterhorn.