010.jpg

19/6. Detta är Augstbordpass, nära 2900 meter högt. Det rinner mycket vatten över stigarna och under natten blev de alldeles överisade - det gick inte att gå på dem alls. Jag fick ge mig ut i snön och bland stenarna. Men känslan att klara ett så högt pass så tidigt på säsongen var skön.