022.jpg

Återblick under uppstigningen mot det första passet.