016.jpg

La Peule, med övernattning och servering, lite väl civiliserat inslag.