P Hackmans vandringssida 
61.jpg

Ett stycke före ledens högsta punkt lämnar jag den och siktar in mig på Blåhøtjønnin.