P Hackmans vandringssida 
49.jpg

Slettådalen. Här går en vinterled men inga stigar och nästan ingen går här på sommaren.