P Hackmans vandringssida 
46.jpg

31/7. Mycket myrmark på väg mot Trollheimshytta.