P Hackmans vandringssida 
36.jpg

Från Kårvatn, 200 möh, går det i ett snabbt ryck upp mot fjället. Efter en timme börjar man ha lite sikt åt olika håll.