P Hackmans vandringssida 
35.jpg

Tänka sig, att det fanns en sportaffär vid Kårvatn. Och jag som behövde nya stavar efer att ha pajat den ena!