P Hackmans vandringssida 
33.jpg

På väg ned mot Kårvatn passerar man gles furuskog.