P Hackmans vandringssida 
32.jpg

30/7. På morgonen skymtade iallafall korta stunder de berg som flankerar Snekkardalen.