P Hackmans vandringssida 
29.jpg

Läger vid Innerdalsporten. Något anonym plats i dimman.