P Hackmans vandringssida 
27.jpg

Vidare mot Tovatna. De höga topparna ovanför Innerdalen skymtar i bakgrunden.