P Hackmans vandringssida 
22.jpg

Läger nära Hyttedalstjønnin.