IMGP1938.jpg

Nu bär det utför i nordre Haldalen. Det fanns stig på älvens nordsida.