IMGP1936.jpg

Jag följde Haldalsvatnets sydsida, mycket högt för att kringgå ett snöfält. Det hade varit bättre att gå norr om.