113.jpg

Vall d'Estos, efter ett dopp i civilisationen med proviantering på Camping Aneto.