019.jpg

Mot Andorra, förbi Etangs de Fontargenta.