119.jpg

Etang de Recoh vid foten av Pic Carlit. Inte så ensamt här, men de var trevliga.