113.jpg

Four Solaire i Odeillo. Solfångaren är vänd åt norr, mot otaliga reflektorer på sluttningen.