008.jpg

20/6, kl. 8.27. Porteille de la Grave passerad - snöhinder kunde kringgås. Detta är den stora dammsjön Etang de Lanoux.