004.jpg

Dammsjön passerad och ett typiskt pyreneiskt trädgränslandskap tar vid.