019.jpg

I bakgrunden skymtar Porteille du Siscar.