013.jpg

21/6, 7.55. Etappen mot Andorra blev lite hattig därför att jag gick fel, och jag fick lägga om kurs. Men den började bra.