17.jpg

Eilivseggi. Mödosam nedstigning mot den underbart vackra Breiddalen.