Piotrs vandringssida 
64.jpg

När man går ut ur Lundadalen får man ideligen blicka tillbaka, ty denna dal är vackrare att gå in i än ur,