Piotrs vandringssida 
55.jpg

Förbi Illvatnet går en led, med mycket grova block, mot Sota Seter.
Innan det blir stenigt på allvar svänger min etapp åt höger i bild.