Piotrs vandringssida 
05.jpg

Här börjar den långa stigningen mot Hestlægahøi