Piotrs vandringssida 
23.jpg

Efter Leirvassbu börjar nedstigningen genom Gravdalen och Storutledalen. Fina utsikter innan stigen doppar ned under trädgränsen.