Piotrs vandringssida 
02.jpg

Älven rinner ut från Bessvatnet