18.jpg

Rosenkällasjöns stränder är inte helt lättillgängliga.