016.jpg

Ett stycke vägvandring, förbi Villar d'Arêne.