09.jpg

Upp ur Utladalen mot Gravdalen. Brant och snårigt!