01.jpg

Efter Skogadalsbøen och Utladalen upp i riktning Turtagrø
genom Gjertvassdalen.