113.jpg

Andra dagens början, västerut från Raggsteindalen, mot Geitrygghytta.