007.jpg

Brant uppför, först på glatta hällar, mycket knepigt, sedan på detta mjukare underlag.